Наблюдение на потребителите, октомври 2013 година

През октомври 2013 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.9 пункта спрямо равнището си от юли, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

Прессъобщение: 
Статистическа област: