Наблюдение на потребителите, януари 2018 година

През януари 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с равнището си от октомври 2017 г., което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

Прессъобщение: 
Статистическа област: