Инвестиционна активност в промишлеността, октомври 2012 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2012 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 4.3% повече в сравнение с предходната 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: