Стопанска конюнктура през декември 2016 година

През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение.

Прессъобщение: 
Статистическа област: