Наблюдение на потребителите, януари 2012 година

През януари 2012 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 2.2 пункта спрямо равнището си от октомври 2011 г., което се дължи изцяло на влошаване на потребителското доверие сред населението в градовете.

Прессъобщение: 
Статистическа област: