Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, октомври 2009 г.

Публикувано на: 06.11.2009 - 11:00

През октомври 2009 г. стойността на общия показател „доверие на потребителите” се понижава с 5.9 пункта спрямо юли и се изравнява почти с нивото от преди шест месеца. Понижението се дължи както на намаленото доверие сред населението в селата, така и сред населението в градовете - съответно със 7.3 и 5.2 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област