Стопанската конюнктура през юни 2014 година

През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: