Премини към основното съдържание

Контакти

(02) 9857 111 

 
 
Национален статистически институт
ул. "П. Волов" № 2,
София 1038, България
 

 

За респонденти

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2023

Техническа поддръжка - тел.: 02 9078444, e-mail: [email protected]
Методологически въпроси - e-mail: [email protected]

 

Информационна система „Бизнес цикли“

Техническа поддръжка - тел.: 02 9078445, e-mail: [email protected]
Методологически въпроси - e-mail: [email protected]

 

Информационна система „Статистика на околната среда“

Техническа поддръжка - тел.: 02 9078446, e-mail: [email protected].

 


За потребители

Териториални статистически бюра (ТСБ)

Централно управление на НСИ

Приемна за потребители:
тел.: (02) 9857 111 (на цената на един градски разговор)
е-mail: [email protected]
Работно време с потребители: понеделник - петък, 9.00 - 17.30 ч. 

Пресцентър:    
тел.: (02) 9857 729
е-mail: [email protected]

Публикации: 
тел.: (02) 9857 265
е-mail: [email protected]

Библиотека: 
София 1038, 
ул. "П. Волов" 2, ниска сграда, партер,
работно време с читатели: понеделник - петък, 9.00 - 17.30 ч.
тел.: (02) 9857 633, (02) 9857 521, (02) 9857 185 (читалня)
е-mail: [email protected]

Център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация:
ESDS Help Desk

Електронна поща за сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби:
е-mail: [email protected]

Вътрешен канал за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Подаване на сигнали за нередности по НПВУ

ИНСПЕКТОРАТ: 
тел.: (02) 9857 746, (02) 9857 551

За контакт с длъжностното лице по защита на лични данни в НСИ:
Адрес: Гр. София 1038, ул. "П. Волов" №2
е-mail: [email protected]

ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
Пощенска кутия за подаване на сигнали, свързани с нередности, нарушения и корупция, е поставена във входа на Националния статистически институт, ул. "П. Волов" №2, гр. София.
  
Всеки гражданин, разполагащ с данни за извършени от служители на Националния статистически институт нарушения, може да подаде писмен сигнал, който ще бъде проверен от контролните органи на института.
  
Сигналите могат да бъдат изпращани и по пощата (като обикновено писмо или с обратна разписка) на адрес:
Гр. София 1038 
ул. "П. Волов" №2 
Национален статистически институт
Пощенска кутия за сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби

Каса:     
Работно време с клиенти: понеделник - петък, 9.00 - 17.30 ч.

 

 

Териториални статистически бюра (ТСБ)

Директор на ТСБ/
Началник на отдел
ТСБ
Адрес на ТСБ
Код
Телефон
e-mail
Весела Георгиева
Териториално статистическо бюро - Северозапад
5800, Плевен, ул. "Хан Крум" №1
064
89-04-12
Пламен Петков
Отдел "Статистически изследвания - Плевен"
5800, Плевен, ул. "Хан Крум" №1
064
89-04-15
Цветан Цветков
Отдел "Статистически изследвания - Видин"
3700, Видин, Южна промишлена зона №49
094
60-92-62
Ивайло Николов
Отдел "Статистически изследвания - Враца"
3000, Враца, ул. "Георги Бенковски" №6
092
66-86-62
Цветозария Гатева
Отдел "Статистически изследвания - Ловеч"
5500, Ловеч, ул. "Съйко Съев" №56
068
68-60-68
Лиляна Младенова
Отдел "Статистически изследвания - Монтана"
3400, Монтана, ул. "Н.Й.Вапцаров" №2
096
39-18-14
 
Диана Самхарадзе
Териториално статистическо бюро - Север
7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
082
81-14-12
Марчела Киселова
Отдел "Статистически изследвания - Русе"
7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
082
81-14-17
[email protected]
Михаилка Григорова
Отдел "Статистически изследвания - Велико Търново"
5000, Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 61
062
61-45-16
Георги Цветков
Отдел "Статистически изследвания - Габрово"
5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65
066
81-97-22
Даниела Данаилова
Отдел "Статистически изследвания - Разград"
7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15
084
61-61-12
Дарина Попова - Арнаудова
Отдел "Статистически изследвания - Силистра"
7500, Силистра, ул. "Шар планина" 75
086
81-83-16
[email protected]
 
Деян Славов
Териториално статистическо бюро - Североизток
9027, Варна, бул. "Сливница" 191
052
575-211
Петя Казакова
Отдел "Статистически изследвания - Варна"
9027, Варна, бул. "Сливница" 191
052
575-222
Зоя Попчева
Отдел "Статистически изследвания - Добрич"
9300, Добрич, пл. “Свобода" №5
058
65-53-15
Юлияна Митева
Отдел "Статистически изследвания - Търговище"
7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51
0601
6-94-22
Светла Кръстева
Отдел "Статистически изследвания - Шумен"
9700, Шумен, бул."Велики Преслав" №47
054
85-06-17
 
Калина Казанджиева
Териториално статистическо бюро - Югоизток
8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
056
85-19-12
Дочка Камбурова
Отдел "Статистически изследвания - Бургас"
8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
056
85-19-16
Антон Георгиев
Отдел "Статистически изследвания - Сливен"
8800, Сливен, бул. "Банско шосе" №5
044
61-34-12
Петър Петров
Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"
6003, Стара Загора, ул. "Армейска" №5
042
61-94-25
Петя Станкова
Отдел "Статистически изследвания - Ямбол"
8606, Ямбол, ж.к. "Златен рог" №20, ПК - 655
046
68-63-14
 
Кристина Захариева
Териториално статистическо бюро - Юг
4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 59
032
65-87-12
Живко Курсов
Отдел "Статистически изследвания - Пловдив"
4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59
032
65-87-20
Гергана Спасова
Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик"
4400, Пазарджик, ул. "К.Величков" №20
034
40-27-12
Николай Славов
Отдел "Статистически изследвания - Смолян"
4700, Смолян, бул. "България" №9
0301
6-74-12
Мария Желева
Отдел "Статистически изследвания - Кърджали"
6600, Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №3
0361
6-70-32
Светла Велева
Отдел "Статистически изследвания - Хасково"
6300, Хасково, бул. "България" №152
038
60-88-88
 
Силвия Петрова
Териториално статистическо бюро - Югозапад
1038, София, ул. "Панайот Волов" №2
02
9-857-724
Йорданка Чукарска
Отдел "Статистически изследвания - Благоевград"
2700, Благоевград, ул. "Груев" №38
073
889-65-12
Ивелина Иванова - Тамакярска, и.д.
Отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"
2500, Кюстендил, ул. "Добруджа" №2А
078
55-96-61
Цветелина Евтимова - Делчева
Отдел "Статистически изследвания - Перник"
2300, Перник, ул. "Отец Паисий" №2
076
68-86-67
Светла Иванова
Отдел "Статистически изследвания - Софийска област"
1038, София, ул. "Панайот Волов" №2
02
9-857-699
Ваня Илиева
Отдел "Статистически изследвания - София"
1038, София, ул. "Панайот Волов" №2
02
9-857-216