Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през февруари 2018 година

Публикувано на: 28.02.2018 - 11:00

През февруари 2018 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, докато в промишлеността се наблюдава леко понижение. В търговията на дребно и сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото си от януари.

Прессъобщение
Статистическа област