Стопанската конюнктура през март 2009 г.

През март 2009 г. общият показател на бизнес климата отбелязва повишение с 2.8 пункта в сравнение с февруари 2009 г. след отчетените понижения през последните няколко месеца.

Прессъобщение: 
Статистическа област: