Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността, март 2018 година

Публикувано на: 13.04.2018 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през март 2018 г., показва, че разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2017 г. са със 7.4% повече в сравнение с 2016 година. Плановете на промишлените предприятия през 2018 г. са за свиване на инвестициите с 6.6% спрямо направените през предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област