Наблюдение на потребителите, юли 2016 година

През юли 2016 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо април, което се дължи на пониженото доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

Прессъобщение: 
Статистическа област: