Наблюдение на потребителите, януари 2014 година

През януари 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 5.9 пункта спрямо равнището си от октомври 2013 г., като при населението в градовете увеличението е 6.2 пункта, а сред населението в селата - 5.0 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: