Стопанската конюнктура през август 2014 година

През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: