Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, януари 2011 година

Публикувано на: 04.02.2011 - 11:00

През януари 2011 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 1.5 пункта спрямо равнището си през октомври м.г. и е само с 3.3 пункта под средната си стойност за последните десет години. Това подобрение за последните три месеца се дължи на повишаването на потребителското доверие сред населението в селата. При градското население равнището на показателя не се променя.

Прессъобщение
Статистическа област