Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през септември 2022 година

Публикувано на: 29.09.2022 - 11:00

През септември 2022 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец.

Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в строителството бизнес климатът се понижава.

Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори остава несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област