Стопанска конюнктура през юни 2018 година

През юни 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: