Стопанската конюнктура през декември 2015 година

През декември 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: