Стопанската конюнктура през април 2015 година

През април 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.5 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: