Инвестиционна активност в промишлеността, март 2015 г.

По последни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2014 г. са с 3.9% повече спрямо 2013 година. Плановете на промишлените предприятия през 2015 г. обаче са за свиване на инвестициите с 30.4% спрямо направените през предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: