Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността, март 2019 година

Публикувано на: 12.04.2019 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през март 2019 г., показва, че разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2018 г. са с 5.1% по-малко в сравнение с 2017 година. Плановете на промишлените предприятия през 2019 г. са за свиване на инвестициите със 7.3% спрямо направените през предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област