Стопанската конюнктура през януари 2009 г.

През януари 2009 г. бизнес анкетите на НСИ отчитат спад с 0.6 пункта на общия показател на бизнес климата в сравнение с декември 2008 г., след наблюдаваното по-значително влошаване на стопанската конюнктура през предходните три месеца.

Прессъобщение: 
Статистическа област: