Стопанска конюнктура през януари 2017 година

През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: