Стопанска конюнктура през септември 2018 година

През септември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.5 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: