Стопанската конюнктура през януари 2010 г.

През януари 2010 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 3.1 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрението се дължи на по-оптимистичните нагласи на стопанските ръководители от строителството и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: