Стопанската конюнктура през септември 2014 година

През септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: