Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през декември 2017 година

Публикувано на: 29.12.2017 - 11:00

През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област