Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

През февруари 2017 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно се наблюдава понижение.

Прессъобщение: 
Статистическа област: