Наблюдение на потребителите, октомври 2016 година

През октомври 2016 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли.

Прессъобщение: 
Статистическа област: