Стопанската конюнктура през септември 2013 година

През септември 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита подобрение на показателя в промишлеността (с 2.6 пункта) и влошаване в строителството и в сектора на услугите (съответно с 2.5 и 2.2 пункта).

Прессъобщение: 
Статистическа област: