Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, април 2010 г.

Публикувано на: 10.05.2010 - 11:00

През април 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 8.5 пункта) и в по-малка степен - сред населението в селата (с 1.5 пункта).

Прессъобщение
Статистическа област