Наблюдение на потребителите, октомври 2012 година

През октомври 2012 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4.6 и 4.0 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: