Стопанската конюнктура през май 2015 година

Общият показател на бизнес климата през май 2015 г. се покачва с 3.1 пункта спрямо нивото си от април, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: