Стопанска конюнктура през септември 2020 година

През септември 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.8 пункта спрямо август в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: