Стопанската конюнктура през юли 2015 година

През юли 2015 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: