Стопанската конюнктура през октомври 2015 година

През октомври 2015 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.0 пункт в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: