Стопанска конюнктура през септември 2016 година

През септември 2016 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Анкетата отчита подобрение на показателя в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите се регистрира понижение.

Прессъобщение: 
Статистическа област: