Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, април 2018 година

Публикувано на: 09.05.2018 - 11:00

През април 2018 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.0 и 4.1 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област