Стопанската конюнктура през юли 2009 г.

През юли 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо предходния месец в резултат на негативното развитие на бизнес конюнктурата в промишлеността и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: