Стопанската конюнктура през юли 2011 година

През юли 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, като подобрение има в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване.

Прессъобщение: 
Статистическа област: