Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през февруари 2012 година

Публикувано на: 28.02.2012 - 11:00

През февруари 2012 г. общият показател на бизнес климата бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 2.4 пункта, като конюнктурните анкети на НСИ регистрират влошаване на бизнес климата в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение
Статистическа област