Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през май 2010 г.

Публикувано на: 28.05.2010 - 11:00

През май 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта спрямо април поради влошаване на бизнес климата в търговията на дребно с 5.3 пункта. В останалите отрасли, наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ, се регистрира леко подобрение.

Прессъобщение
Статистическа област