Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през декември 2010 г.

Публикувано на: 28.12.2010 - 11:00

Общият показател на бизнес климата през декември 2010 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита леко подобрение на стопанската конюнктура в промишлеността и сектора на услугите и влошаване в строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение
Статистическа област