Стопанската конюнктура през декември 2010 г.

Общият показател на бизнес климата през декември 2010 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита леко подобрение на стопанската конюнктура в промишлеността и сектора на услугите и влошаване в строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: