Инвестиционна активност в промишлеността, март 2014 г.

По последни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2013 г. са с 6.3% повече спрямо 2012 година. Плановете на промишлените предприятия през 2014 г. обаче са за свиване на инвестициите с 6.3% спрямо направените през предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: