Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през септември 2023 година

Публикувано на: 29.09.2023 - 11:00

През септември 2023 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от август. Понижение на показателя се наблюдава в сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството запазва нивото си от предходния месец. Единствено в търговията на дребно е регистрирано повишение.

Основните пречки за дейността на предприятията в секторите са несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите.

Прессъобщение
Статистическа област