Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през март 2018 година

Публикувано на: 29.03.2018 - 11:00

През март 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо февруари. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и търговията на дребно, докато в промишлеността запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят се понижава.

Прессъобщение
Статистическа област