Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през март 2011 година

Публикувано на: 28.03.2011 - 11:00

Стопанската конюнктура в страната през март 2011 г. отбелязва негативна промяна. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското си равнище поради по-неблагоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в промишлеността, строителството и услугите.

Прессъобщение
Статистическа област