Наблюдение на потребителите, юли 2015 година

През юли 2015 г. общият показател на доверие на потребителите остава приблизително на равнището си от април.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: