Стопанската конюнктура през януари 2015 година

През януари 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.8 пункта спрямо предходния месец вследствие на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: