Стопанската конюнктура през август 2013 година

През август 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството (с 2.4 пункта), в търговията на дребно (с 1.0 пункт) и в сектора на услугите (с 6.6 пункта), докато понижение на показателя се отчита единствено в промишлеността (с 4.7 пункта).

Прессъобщение: 
Статистическа област: